لینک های دسترسی

پوليس پاکستان قبل از احتجاج عليۀ کاريکاتور حد اقل ۶۰ تن از فعالين را توقيف کرد


هزاران پاکستاني مسلمان به اعتراضات شان عليه کارتون هاي که پيامبر اسلام را ترسيم ميکند، ادامه دادند ولي بر عکس روزي هاي قبل اين اعتراضات مسالمت اميز بود.

همچنان بعد از اداي نماز جمعه اجتماعات مسالمت اميز در شهر هاي عمده بشمول اسلام اباد،لاهور،کراچي و پشاور بر گزار گرديد.

قبل بر ان حکومت پاکستان گروه هاي مخالف حکومت را متهم ساخت که از تظاهرات روي نشر کارتون ها در اروپا براي اهداف سياسي شان استفاده ميکنند.

اين اتهامات در حالي صورت گرفت که حکومت کوشش ميکند منع بر احتجاجات خشونت بار را تعميل کرده و بمنظور کنترول تظاهرات فعالين اسلاميست را سرکوب کند.

يک نطاق حزب مردم پاکستان که مخالف حکومت است گفت حکومت فعلي مشروعيتي ندارد که بنمايندگي از مردم حرف بزند.

قبلاً در طول روز پوليس پاکستان يک رهبر مذهبي و بيش از ۶۰ تن از فعالين را جهت جلوگيري از اشتراک شان در احتجاجات سراسري عليۀ کاريکاتورهاي پيامبر اسلام، توقيف کرد.

باوجود منع احتجاجات و توقيف ها، مظاهرات ضد کاريکاتورها در چندين شهر عمدۀ پاکستان براه افتاد. هزاران تن از افراد قواي امنيتي بمنظور جلوگيري از تکرار شورش ها ضد غرب که در هفته هاي اخير باعث قتل پنج مفر شد، گماشته شده اند.

XS
SM
MD
LG