لینک های دسترسی

نجات  تعدادي اززير مخروبه هاي يک عمارت چند طبقه ئي در بنگله ديش


درداکه پايتخت بنگله ديش عمله نجات امروز يکشنبه حد اقل يک تن را اززير مخروبه هاي يک عمارت چند طبقه ئيي برون کشيده اند که شام ديروز شنبه فروپاشيد و حداقل هجده تن را هلاک ساخت .

اين مرد که پاهايش زخمي شده به سمت سوراخي خزيد که ذريعه عمله اطفائيه کنده شده بود وبعد ذريعه عمله اطفيائيه برون کشيده شد .

گفته مي شود شفاخانه ها در داکه به بيش از ۴۰ تن از نجات يافته گان رسيدگي مي نمايند .

عمارت فيبنيکس در فرصتي سقوط کرد که کارگران سعي داشتند طبقه بالائي عمارترا از فابريکه بيک مرکز طبي ۵۰۰ بستر تبديل کنند .

پليس داکه در جستجوي صاحب اين عمارت است و سعي ميدارد علت سقوط اين عمارت را معلوم کند.

اين دومين فاجعه است که ظرف سه روز اخير در بنگله ديش رخ ميدهد . بروز پنجشنبه حريق در يک فابريکه نساجي ۵۲ تن را هلاک ساخت .

XS
SM
MD
LG