لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد القاعده مبني براينکه  بر تاسيسات نفتي عربستان سعودي حمله مزيد خواهد کرد 


شاخه شبکه دهشت افگن القاعده در عربسان سعودي تعهد سپرده است بر تاسيسات نفتي عربستان سعودي حملات مزيدي را انجام خواهد داد . اين شاخه القاعده بعداز آن اين قول اش را اعلا م کرد که در حمله چند روز قبل بر بزرگترين تصفيه خانه جهان در سواحل خليج عربستان سعودي ناکام شد .

القاعده در شبه جزيره عربستان سعودي در يک بياينه منتشره خود گفته است مبارزين آنها از همچو حملات تا هنگامي که خاک عربستان سعودي ازوجود ملحدين يعني غربي ها پاک نشده است ، دست نخواهند کشيد.

اصليت اين بيانيه منتشره در انترنت بروز شنبه تا کنون تثبيت نشده است . بياينه دو تن ازافراد القاعده رامعرفي ميدارد که بروز جمعه در آن حمله کشته شدند . بيانيه همچنان حمله برتصفيه خانه نفتي ابقايق را يک پيروزي خوانده است .

مقامات عربستان سعود ي ميگويند نام هردو تن از مهاجمين در لست ۳۶ نفري آنها شامل بود و زيادترين سعي براي دستگيري شان بعمل مي آمد .

مقامات عربستان سعودي به علاوه مي گويند دوتن از افراد امنيتي ٌآن کشور نيز درآن واقعه کشته شده اند اما انفجارات بر عمليات تصفيه نفت تاثيري نداشته است .

XS
SM
MD
LG