لینک های دسترسی

اظهارات رئيس جمهورپاکستان  براي جلوگيري  از اهانت  مزيد به دين اسلام


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ميگويد تصميم د ارد با رئيس جمهوربش بر جنجال ترسيم کارتونهاي هاي پيامبر اسلام که سال قبل ذريعه يکروزنامه دنمارکي و متعاقباً روز نامه هاي اروپائي نشر شد مذاکره کند .

خورشيد کسوري واير خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت طي بازديد اش از اسلام آباد در هفته جاري ، جنرال مشرف حمايت اش را ازقوانين ين لدول جهت جلوگيري از هرگونه اهانت مزيد به اسلام مطالبه خواهد کرد .

وزير خارجه پاکستان گفت جنرال مشرف به رئيس جمهور بش خشم و غيظ مسلمانها را بخاطر پخش کارتونها وپر ساختن خلا در بین جهان اسلام و دنياي غرب بیان خواهد کرد .

رئيس جمهوربش مسافرت اش را به هند بروز شنبه خاتمه داده و به پاکستان مسافرت خواهد کرد که درآن يک اهتلاف از گروه هاي اسلامي و همچنان اعضاي شوراي قانون گذاري پاکستان در احتجاج بمقابل کارتونها راه پيمائي هائي را براه اداخته اند ..

در ماه پيش طي تشنجات حد اقل پنج تن جحان هايشاندا از دست دادند . گروه هاي مخاف احتجاجات مزيدي را بروز جمعه در نظر دارند .

XS
SM
MD
LG