لینک های دسترسی

عباس: القاعده به قلمرو فلسطين رخنه کرده است


محمود عباس، رهبر فلسطينيان ميگويد القاعده به باريکۀ غزه و کرانۀ غربي رود اردن رخنه کرده است.

محمود عباس براي اولين بار طي مصاحبه اي با روزنامۀ الحياة منتشرۀ لندن که امروز بچاپ رسيد اذعان کرد که آن شبکۀ دهشت افگني در قلمرو فلسطين است. او گفت قواي امنيتي فلسطين تا بحال کسي را توقيف نکرده است.

محمود عباس علاوه کرد که القاعده که در قلمرو فلسطين فعاليت ميکند شايد همۀ منطقه را تخريب کند.

مقامات اسرائيل در ينمورد اظهار نگراني کرده اند که ممکن است عمال القاعده بعد از خروج سال گذشتۀ قواي اسرائيل از باريکۀ غزه، از مصر داخل غزه شده باشند.

امروز در بيت المقدس، ايهود اولمرت، کفيل صدارت اسرائيل بعد از افزايش در حملات تندروان فلسطيني تهديد کرد که بمقابل اعمال دهشت افگني از مشت آهنين استفاده خواهد کرد. او گفت قواي امنيتي اجازه خواهد داشت که بمنظور متوقف ساختن حملات از هرنوع وسيلۀ لازم استفاده کند.

XS
SM
MD
LG