لینک های دسترسی

Breaking News

گواهي  صدام باعث تبالادت شديد لفظي گرديد


صدام حسين براي اولين بار در محاکمه اش بخاطر قتل گواهي داد و باعث تبادلات شديد لفظي با قاضي ارشد شد که قاضي بعداً مانع حضورخبرنگاران در تالار محکمه گرديد.

قريب دو ساعت بعد تر قاضي محاکمه را تا روز پنجم اپريل موکول کرد.

صدام امروز چهارشنبه در بغداد در مسند گواهي دهندگان قرار گرفته و فوراً آن محاکمه را مسخره خواند و اصرار ميکرد که هنوز هم رئيس جمهور عراق است. اما قاضي به صدام حسين خاطر نشان ساخت که او ديگر رئيس جمهور نبوده و يک متهم است. قاضي به صدام حسين گفت که از ايراد خطابه هاي سياسي خود داري کند. بعداً قاضي وسايل نشراتي را از اشتراک در محاکمۀ صدام محروم ساخت.

اگر صدام وهفت متهم ديگر به جرم قتلها در دوجيل مجرم ثابت شوند،به جزاي اعدام و چوبۀ دار مواجه ميباشند.

XS
SM
MD
LG