لینک های دسترسی

بش به ايالت وست ورجينيا ميرود تا در مورد عراق بيانيه ايراد کند


جورج بش، رئيس جمهور امروز به ايالت وست ورجينيا ميرود تا تازه ترين بيانيه را در يک سلسله بيانات در مورد عراق ايراد کند.

اين بيانيه يک روز بعد ازان ايراد ميشود که جورج بش در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت مطمئن است که ايالات متحده در عراق پيروز ميگردد. او گفت خروج همۀ قواي ايالات متحده از عراق هدفي است که بايد رؤساي جمهور آينده و حکومت آيندۀ عراق روي آن تصميم بگيرند.

خبرنگار قصر سفيد صداي امريکا ميگويد بيانات رئيس جمهور در هفتۀ سومين سالگرد آغاز جنگ عراق بمنظور ايجاد اطمينان نزد مردم امريکا در مورد پيشرفت جنگ عراق صورت ميگيرد.

بروز سه شنبه، جورج بش، رئيس جمهور گفت معتقد نيست که عراق در ورطۀ جنگ داخلي افتاده باشد و همچنان گفت که اگر به پيروزي در عراق معتقد نميبود عساکر ايالات متحده را درانجا نميگذاشت.

XS
SM
MD
LG