لینک های دسترسی

روسيه عليۀ استفاده از قوه جهت حل بن بست ذروي ايران هشدار داده است


وزير خارجۀ روسيه ميگويد حکومت وي از استفاده از قوه براي حل بن بست ذروي ايران با غرب، حمايت نخواهد کرد.

سرگي لاڤروڤ وزيرخارجۀ روسيه امروز چهارشنبه در ماسکو گفت هراقدام مبني بر استفاده از زور وقوه در حل اين بن بست غير مثمر خواهد بود.

لاڤروڤ قبل از جلسۀ مجوزۀ روز پنجشنبه در برلين با دپلوماتهاي ارشد جرمني و شرکاي روسيه در شوراي امنيت يعني ايالات متحده برتانيه ، چين و فرانسه صحبت ميکرد. اين نمايندگان سعي دارند تا روي مسودۀ بيانيه اي موافقه نمايند که ستراتيژي رسيدگي به امتناع ايران را در رابطه با متوقف ساختن غني ساختن يورانيم طرح نمايند.

ايالات متحده اتهام مياورد که تهران از پروگرام غني سازي يورانيم براي توليد بم اتومي استفاده ميکند .ايران اصرار ميکند که نيات ذروي آن کشور صلح آميز است .

XS
SM
MD
LG