لینک های دسترسی

جراحات ۴ نفر در اثر انفجار بم انتحاري در افغانستان


مقامات افغاني ميگويند يک بم گزار انتحاري در ولايت قندهار خود را کشته و باعث جراحات ۴ تن از کارمندان يک شرکت امنيتي خصوصي ايالات متحده گرديده است.

مقامات ميگويند اين حمله امروز در نزديکي شهر قندهار صورت گرفت. فردي که خود را نطاق طالبان معرفي ميکند مسؤوليت اين حمله را ادعا نموده است.

همچنان مجلس سفلي پارلمان افغانستان راي دهي به اعضاي کلبينۀ جديد حامد کرزي رئيس جمهور آنکشور را آغاز نمودند. اعضاي پارلمان بر ۲۵ وزيرکابينه بصورت سري راي ميدهند.

رنگين دادفر سپنتا وزير جديد امور خارجه اولين وزيري بود که راي اعتماد بدست آورد. وزير دوم جنرال عبدالرحيم وردک وزير دفاع بود که از سال ۲۰۰۴ درين مقام ايفاي وظيفه مينمايد.

نتايج آخري راي اعتماد پارلمان افغانستان بر کابينۀ جديد در اواخر امروز انتظار برده ميشود.

حامد کرزي که در انتخابات سال ۲۰۰۴ برنده شد ماۀ گذشته تغييرات کمي در کابينه اش وارد ساخت.


XS
SM
MD
LG