لینک های دسترسی

تصويب تمديد شش ماهه ماموريت بحريه جاپان در افغانستان


حکومت جاپان تمديد شش ماهه ماموريت بحريه خودرا براي حمايت از عمليات نظامي تحت رهبري امريکا در افغانستان، تصويب کرده است.

مقامات جاپان روز جمعه گفتند، اين تمديد از اول ماه مي نافذ است يعني موقعيکه موعد فعلي ماموريت بسر ميرسد.

قواي بحريه دفاع از خود جاپان در سال ۲۰۰۱ به بحر هند فرستاده شد تا براي کتشي هاي جنگي ائتلاف مواد سوخت فراهم کند. در حدود ششصد عسکر جاپان در کار بازي سازي در شهر سماراي عراق شرکت دارند.

انتقاد کنندگان ميگويند، اين تعبيه قوا متاقض با قانون اساسي کشور است. عساکر جا پان در عراق صرف اجازه دارند در حوزه هاي غير محاربوي فعاليت کنند.


XS
SM
MD
LG