لینک های دسترسی

کولن پاول ميگويد،وي از بش تقاضا کرده بود تا قواي بيشتري بعراق بفرستد


کولن پاول سابق وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد، قبل از تهاجم تحت رهبري امريکا بعراق وي به رئيس جمهور بش مشوره داده بود تا قواي بيشتري به عراق بفرستد.

در مصاحبۀ با شبکۀ تلويزيون برتانيه بنام (آي تي وي يک) پاول گفته که وي همين مشوره را به جنرال (حالا متقاعد) تامي فرانک که پلان تهاحم به عراق را طرح کرده ، دانلد رمسفلد وزير دفاع و خود بش داده بود.

پاول ميگويد، مشاورين نظامي رئيس جمهور بش معتقد بودند که همان تعداد عساکر امريکايي کافي ميباشد. پاول علاوه داشت که وي در اين مورد هنوز مخالف است و در آغازامر ترجيح ميداد تعداد بيشتر عساکر امريکايي به عراق فرستاده شود

دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا بخاطر جنگ عراق با انتقادات شديد مواجه شده است. شش جنرال متقاعد امريکا اخيراً استعفاي رمسفلد را تقاضا داشته وزعامت وي را نادرست خوانده واو را به ارتکاب يک سلسله اشتباهات بزرگ در جنگ عراق ملزم ساخته اند.


XS
SM
MD
LG