لینک های دسترسی

ملاقات فرستادۀ ارشد  ملل متحد با آنگ سانگ سوچي رهبر  مخالف برما


يک فرستادۀ ارشد ملل متحد با آنگ سانگ سوچي رهبر باز داشت شدۀ مخالف حکومت برما ملاقات کرد. اين اولين ملاقات يک مقام عاليرتبۀ ملل متحد با سوچي درجريان دوسال اخير بود .

مامورين برما تائيد کردند که ابراهيم گمباري و نمايندۀ امور سياسي ملل متحد امروز شنبه يکساعت در يک مهمانخانه در رنگون با برندۀ جايزۀ صلح نوبل سوچي ملاقات کرد. جرئيات اين ملاقات فوراً نشر نشده است.

آنگ سان سوچي رهبر ليگ ملي براي ديموکراسي برما ادر ۱۶ سال اخير ، عمد‌اً ده سال را در خانه اش نظر بند بوده است .

گمباري روز پنج شنبه براي آوردن فشار بر حزب بر سر اقتدار جونتا جهت اعادۀ ديموکراسي و کاهش در تخطي ها از حقوق بشر به برما وارد شد.

وي امروز با جنرال ارشد نظامي برما تان شوي ملاقات کرد. روز جمعه گمباري با اعضاي ليک ملي براي ديموکراسي در يک عمارت حکومتي در رنگون ملاقات داشت .


XS
SM
MD
LG