لینک های دسترسی

تقاضاي ژورناليستان بدون سرحد در مورد رهائي دوتن از خبر نگاراني زنداني در ايران


خبرنگاران بدون سرحد ، يک سازمان آزادي مطبوعات، تقاضاي رهائي دو خبر نگار اذري الاصل را نموده اند که مي گويند در شمال ايران زنداني هستند.

گروپ آزادي مطبوعات به روز شنبه گفت (امين موڤه هدي) يکتن از ژوزناليستان، روز جمعه در شهر شمالي (مشکين شهر) بازداشت گرديد. و خبر نگار دومي (اوروج اميري) به روز پنجشنبه در (مه رند) بازداشت شد.

به اساس گفتهٌ خبر نگاران بدون سرحد، مقامات تا کنون اين دو خبر نگار را به جرمي متهم ننموده اند، و اينهم معلوم نيست که آنها در کجا در قيد به سر ميبرند. اين دو خبر نگار با رسانه هاي خبري محلي در شمال ايران کار ميکردند.

اوايل ماه جاري (اذري ها) در شمال ايران، به تعقيب نشر کارتوني که آنها ها را مسخره مي نمود، دست به شورش زدند. در کارتون حشره اي را نشان ميداد که به زبان اذري صحبت مينمود.

خبرنگاران بدون سرحد مي گويند که ايران آنچه را در توان دارد، به خرچ ميدهد تا رسانه هاي خبري را در شمال از نشر اخبار تظاهرات اقليت اذري ها مانع شود.

XS
SM
MD
LG