لینک های دسترسی

قاضي عراقي يک همدست صدام حسين را از محکمه اخراج کرد


قاضي در محاکمۀ صدام حسين در خلال گفت و شنيد شديد اللحن در مورد صداقت شاهدان مدعي العموم، يک همدست رهبر سابق عراق را از محکمه اخراج کرد.

قاضي امروز در بغداد برزان التکريتي، يکي از متهمين را بعد از گفت و شنيد شديداللحن اخراج نموده تهديد کرد که او را در يک سلول مجرد زنداني خواهد کرد.

قبلاً هيئت مدافعين يک شاهد مدعي العموم را بدروغ گوئي در محکمه متهم کرده يک دسک ويديوئي را ارائه کرد و ادعا نمود که دران بيانيه ايست که يک شاهد سال گذشته عليۀ صدام گواهي داده بود و گفتار اين شاهد را نقض ميکند.

دران ويديو شاهد گواهي ميداد که در سال ۱۹۸۲ در دوجيل عليۀ صدام حسين سؤ قصدي وجود نداشت و مردم صرف بعنوان تجليل از بازديد آن ديکتاتور فيرهاي هوائي ميکردند.

صدام و هفت همدست او با رابطه بمرگ ۱۴۸ شيعه بتعقيب سؤ قصد ناکام عليۀ صدام، با اتهامات جرايم عليۀ بشريت مواجه هستند.

XS
SM
MD
LG