لینک های دسترسی

رئيس جمهور افغانستان بعد از آشوب ضد امريکا ، مامورين پليس را از عهدۀ هاي شان برطرف کرد


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بعد ازقيامهاي ضدْ امريکايي چندروزپيش که کابل را دربر گرفت ، حد اقل ۲۴ مامور عاليرتبۀ پليس افغانستان را برطرف کرده است .

مقامات امرو شنبه گفتند که اين برطرفي ها شامل رئيس پليس کابل نيز ميشود که قواي مربوط آن نتوانست جلو آشوبگران را در کابل از غارت مغازه ها و آتش زدن به دفاتر وموتر ها بگيرد.

آشوبهاي روز دوشنبه بعد از آن در گرفت که يک موتر مربوط قواي نظامي ايالات متحده بطور ‌تصادفي به موتر هاي ملکي تصادم کرد.

دگروال تام کالنز ، شخنگوي ارشد قاوي نظامي امريکا در افغانستان گفت تحقيقات مقدماتي نشان ميدهد که گروه هاي غوغا گر بعد از آن تصادم به سنگ اندازي و فير ها آغاز کردند و قواي امريکا در دفاع از خود فير هاي متقابل کرده اند.

پليس افغانستان ميگويد که حد اقل ۲۰ نفر کشته و۱۶۰ تن ديگر در آشوبهاي متعاقب آن زخمي شده اند.

در واشنگتن توني سنو سخنگوي قصر سفيد گفت رئيس جمهور بش با رئيس جمهور حامد کرزي تلفني صحبت کرد و کمک در امر تحقيق در اين واقعه را تعهد نمود.

XS
SM
MD
LG