لینک های دسترسی

صدراعظم نيپال  مذاکرات مستقيم صلح را با  رهبر عمدۀ شورشان آغاز کرده است


گيرجا پراساد کويرالا صدراعظم نيپال مذاکرات مستقيم صلح را در کتمندو پايتخت اين کشور با رهبر عمدۀ شورشان آغاز کرده است.

ملاقات آنها امروز جمعه در اقامتگاه صدراعظم ، اولين ملاقات بين پراچندا رهبر شورشيان مائوئيست و رهبري سياسي نيپال است.

ساير احزاب سياسي در اتحاديۀ برسر اقتدار بعد از آن بهخ اين مذامرات پيسوتند که صدراعظم مذاکراتش را با رهبر مائوئيستها آغاز نمود.

هدف اين مذاکرات خاتمه دادن به به شورشيان هاي بيش از ده سال است که باعث کشته شدن دوازده هزار نفر شده است. اين مذاکرات شامل اختلافات روي پارلمان، حکومت و قانون اساسي است.

نمايندگان حکومت و مائوئيستها تماس هاس اوليه را بعد از آ< بر قرار نمودند که گيانندرا پادشاه نيپال قدرت با يه حکومت چندين حزبي در ماه اپريل سپرد. دو جانب همچنان ماه گذشته موافقه کردند که آتش بس را رعايت نموده و مذاکرات را توسعه دهند.


XS
SM
MD
LG