لینک های دسترسی

طالبان ۳۰ نفررا کشته وده تن ديگرمفقود الاثر  هستند


تندروان طالب در جنوب افغانستان به دوکاروانيکه اعضاي يک خانواده را حمل ميکرد، حملۀ کميني کرده و حد اقل ۳۰ نفر را به قتل رسانده اند. ده تن ديگر لادرک هستند.

پليس محلي مي گويد هدف حملۀ روز يکشنبه دوستان واقارب داد محمد خان رئيس استخبارات ولايت هملند ويکي از اعضاي متنفذ پارلمان فعلي افغانستان بود.

درحملۀ اولي جمعه گل برادر داد محمد خان و ولسوال سابق ولسوالي سنگين ولايت هلمند و حد اقل چهار تن ديگر کشته شدند.طالبان حمله دومي شانرا وقتي عملي نمودند که چند ساعت بعد ترخانوادۀ وي براي برداشتن اجساد کشته شدگان به عين محل آمدند ، اين بارطالبان حد اقل ۲۵ نفر ديگر را کشتند.

عليم صديق سخنگوي ملل متحد در افغانستان حملات عليۀ افراد ملکي بيگناه را محکوم کرد. او همچنان از قواي افغان وائتلاف که در عمليات گستردۀ (فشارکوهستان) اشتراک دارند تقاضا نمود که در جلوگيري از تلفات افراد ملکي از احتياط کار بگيرند.

همچنان بروز يکشنبه قواي افغان و ائتلاف در ولايت ارزگان هفت تندرو طالب را کشته وچهار تن ديگر آنها را دستگير کرده اند.

XS
SM
MD
LG