لینک های دسترسی

مدعي العمومان عراقي سزاي اعدام را براي صدْام حسين تقاضا ميکنند


مدعي العمومان عراقي براي صدْام حسين رئيس جمهور سابق عراق و دو همکار وي بخاطر قتل ۱۴۸ شيعه سزاي مرگ را تقاضا نموده اند.

درجريان استدلالهاي ختم محاکمه امروز دوشنبه در بغداد، مدعي العمومان از صدام حسين و برزان ابراهيم ال تکريتي برادر اندر صدام و طحال ياسين رمضان سابق معاون رئيس جمهور، محکوميت به اعدام را تقاضا کردند .

جعفر ال موسوي رئيس مدعي العمومان گفت شديد ترين سزا بايد به جنايات عليه بشريت بخاطر قتل افراد ملکي وضع گردد.

اين استدلال هاآغاز مرحلۀ نهايي جريانات اين محاکمه هشت ماهه است. قرار است وکيل مدافع استدلال آخري اش را بروز دهم جولاي آغاز نمايد.

صدام وهفت همکار او بعد از اقدام نافرجام ترور سال ۱۹۸۲ عليۀ صدام، به کشتار ۱۴۸ شيعه در شهر دوجيل متهم هستند.

XS
SM
MD
LG