لینک های دسترسی

مشرف همکاري بيشتر افغانستان را در مبارزه با دهشت افگني تقاضا نموده است


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان همکاري بيشتر با افغانستان را در جنگ با دهشت افگني تقاضا نموده است

جنرال مشرف اين تقاضا را در يک جلسه بروز جمعه با رنگين داد فر سپنتا وزير خارجه افغانستان بعمل اورد

قبلا سپنتا با خورشيد قصوري همتاي پاکستاني اش ملاقات نمود . هردو شخصيت براي افزايش چنين همکاري هاي در جنگ با دهشت افگني موافقه کردند انها تصميم گرفتند که هردو جانب بايد هر سه ماه مذاکراتي را براي از بين بردن سؤتفاهمات انجام دهند

افغانستان به تکرار پاکستان را متهم ميسازد که در گرفتاري تندروان طالبان کمتر عمل ميکند که حملاتي را از داخل قلمرو پاکستان بر قواي افغانستان و ائتلاف براه مياندازند. اسلام آباد اين اتهامات را رد ميکند.


XS
SM
MD
LG