لینک های دسترسی

عساکر پاکستاني سه تندرو را کشتند


مامورين پاکستاني ميگويند که قواي امنتيي سه تندرو قبائلي را کشته و دو تن ديگر را در جريان نبردي در جنوب غرب پاکتسان مجروح نموده اند

مامورين امنيتي ميگويند که قواي شبه نظامي براي دو ساعت جنگ در بعد از ظهر روز پنجشنبه با حاميان يک رهبر قبائلي در تقريبا ۳۵۰ کيلو متري شرق کويته شهر عمده بلوچستان جنگيدند

ريش سفيدان قبائلي قيام هاي گاه و بيگاهي را براي بدست اوردن حقوق سياسي و بخش بزرگتر منافع از ذخائر سرشار بلوچستان براه مياندازند

XS
SM
MD
LG