لینک های دسترسی

قرار است عساکر اسرائيلي عمليات را در باريکۀ غزه توسعه بدهند


اسرائيل هدايت داده که بمنظور جلوگيري از حملات راکت فلسطينيان، عمليات در باريکۀ غزه توسعه داده شود.

رسانه هاي خبري گفتند ايهود اولمرت، صدراعظم و وزراي کابينۀ امنيتي او پلاني را منظور کرده اند تا عساکر جهت جلوگيري از حملات راکت به باريکۀ غزه پيشروي کرده و يک منطقۀ حايل را ايجاد نمايند.

يک مامور اسرائيلي گفت کشورش ارادخ ندارد در غزه باقي بماند.

اين تصميم بعد از حملۀ راکت ديشب بر شهر اشکلان در ساحل جنوبي مديترانۀ اسرائيل اتخاذ شد.

اين حمله تلفات و جراحاتي بار نياورد ولي اين اولين باريست که يکي از راکت هاي تندروان بر مرکز يک شهر عمدۀ اسرائيل اصابت ميکند.

جناح مسلح حماس ادعاي مسؤليت کرد. حماس حکومت فلسطين را کنترول ميکند.

XS
SM
MD
LG