لینک های دسترسی

حملات مزيد قواي هوائي اسرائيل بر  باريکه غزه


اسرائيل امروز بعد از رد يک پيشنهاد آتش بس فلسطيني ها ، حملات هوائي بيشتر را بر باريکه غزه نمود .

مامورين فلسطيني ميگويند در يک حمله هوائي عليه يک موتر حامل اعضاي يک جوقه راکت پراني حماس دررفاه ، يک رهگذر کشته شده است .

يک حمله هوائي قبلي اتسرائيل سه تن تندرو فلسطينني را در نزديکي گذرگاه کارنيي واقع در بين غزه و اسرائيل بقتل رساند .

امروز يکشنبه شاخه نظامي گروه برسر قدرت حماس راکت هائي را بر شهرک سديروت اسرائيل پرتاب نمود و يک تنرا زخم ساخت .

اسرائيل پيشنهاد آتش بس بر راي اختتام خشونت هاي دو هفته ئي به تعقيب اختطاف يک عسکر اسرائيلي ذريعه تندروان فلسطيني را رد کرده است .

ديود هشام ، سخنگوي نظامي وزارت دفاع اسرائيل ميگويد اسرائيل براي رهائي عسکر اسرائيلي مذاکره نخواهد کرد .

غازي حماد ، سخنگوي حماس هشدارداد که اتشديد عمليات نظامي باعث رهائي سالم عسکر اسرائيلي نخواهد شد .

XS
SM
MD
LG