لینک های دسترسی

مقامات هند در جستجوي علائم ومدارکي در مورد انفجارات قطار آهن هستند


مقامات در بمبي مظنونين بالفعل جمع کرده و در جستجوي اسناد و برگه هاي هستند که نشان بدهد چه کسي بم گزاري مرگبار اين هفته را انجام داده است

تعداد تلفات جاني انفجارات روز سه شنبه حد اقل به دوصد تن و مجروحين به هفتصد نفر رسيده است

پوليس بمبي بيش از ۱۵۰ نفر را امروز پنجشنبه براي تحقيق و استنطاق توقيف کرده است اما گفته ميشود که هيچ يک از انها متهم و يا رسما توقيف نگرديده اند

دستيگيري ها زماني صورت گرفت که مردي ادعا نمود از القاعده نمايندگي ميکند به يک آژانس خبري مستقر در کشمير هند تلفون نموده گفت که شبکه دهشت افگني شعبه اي را در انجا باز کرده است . اين شخص انفجارات بمبي را توصيف کرده گفت اين انفجارات از ظلم هند بر اقليت ها و مسلمانان متشعل گرديده است . اردوي هند ميگويد که اين ادعا را بررسي مينمايد

قبلا، مقامات گفتند که انها به امکان ارتباطات بين انفجارات بم و لشکر طيبه مينگرند که يک گروه تندرو کشميري مستقر در پاکستان است . پوليس ميگويد که طرز کار اين بمگزاري ها و وسايلي که مورد استفاده قرار گرفته است بسوي همين گروه اشاره ميکند اما لشکر طيبه دست داشتن به بم گزاري را تکذيب مينمايد

خورشيد قصوري وزير خارجه پاکستان ميگويد که اين عادلانه نيست که کشورش بخاطري انفجارات بم هند فورا مسوول شناخته شود وي اظهار ميدارد که اکثرا پاکستان بصورت غير عادلانه مسوول چنين حملاتي شناخته ميشود


XS
SM
MD
LG