لینک های دسترسی

Breaking News

طيارات اسرائيلي بحمله بر لبنان ادامه ميدهند


طيارات اسرائيلي بر لبنان حمله نموده و در عمليات عليۀ حزب ال،له جنوب بيروت و پل هاي شمال پايتخت را هدف قرار ميدهند.

در شرق لبنان، شاهدان عيني ميگويند يک حملۀ هوائي اسرائيل در سرحد سوريه باعث قتل حد اقل ۲۳ کارگر زراعتي در يک عراده لاري حامل سبزيجات شد.

مقامات لبناني ميگويند در بمباردمان امروزي اسرائيل حد اقل پنج نفر ديگر کشته شدند.

جت هاي اسرائيلي همچنان چندين قريه را در جنوب لبنان بمبارد کردند.

اردوي اسرائيل تائيد کرده که دو عسکر اسرائيلي از اثر آتش حزب الله بر تانک حامل شان کشته شدند. هزاران عسکر زميني اسرائيل در مساعي جهت ايجاد يک منطقۀ حايل در جنوب لبنان با چريک هاي حزب الله داخل جنگ هستند.

مقامات در اسرائيل ميگويند حزب الله بيش از ۱۰۰ راکت را بر اسرائيل آتش نموده دو نفر ملکي را کشت.

XS
SM
MD
LG