لینک های دسترسی

مامورين امور ذروي ايران ميگويند که ايران غني سازي يورانيوم را توسعه ميدهد


مذاکره کننده عاليرتبه ايران ميگويد که کشورش فعاليت هاي سازي يورانيوم را تا جاييکه نيازمندي هاي انکشور را بر اورده سازد توسعه ميبخشد

علي لاريجاني امروز يکشنبه گفت که ايران تکنالوژي ذروي را به شمول سنترفيوج ها يا وسايل تفکيک براي غني سازي يورانيوم ، انکشاف ميدهد

وي فيصله نامه ملل متحد را رد کرده به خبرنگاران در تهران گفت که ايران حق دارد که تحت معاهده عدم انتشار ذروي ، تکنالوژي ذروي خود را انکشاف دهد

فيصله نامه شوراي امنيت ملل متحد که بروز دوشنبه به تصويب رسيد ايران را به انفاد تعزيرات در صورتي که کار روي امور ذروي را تا ۳۱ ماه اگست که ضرب العجل تعين شده است متوقف نسازد ، تهديد به تعزيرات نموده است

لاريجاني به روزنامه «د هندو» چاپ هند در يک مقاله اي امروز گفته است که ايران در برابر اين فيصله نامه عکس العمل بسيار خشن نشان خواهد داد

فيصله نامه به ايران کمک هاي بين المللي را جهت توليد انرژي صلح اميز ذروي وعده داده است در صورتيکه ضرب العجل را رعايت کند

XS
SM
MD
LG