لینک های دسترسی

پاپ بندکت تقاضاي آتش بس لبنان رانموده است


پاپ بندکت تقاضايش را براي آتش بس فوري در جنگ اسرائيل و لبنان تجديد کرده در حاليکه از ناشنيده گرفتن تقاضاي قبلي اش ابراز تاسف عميق نمود

رهبر کاتوليک هاي جهان امروز يکشنبه گفت که وي با يک حقيقت تلخ روبرو است که تقاضا هاي مکرر ناديده گرفته شده است

وي از هرفرد در شرق ميانه درخواست نمود تا در راه ايجاد يک صلح پايدار متعهد باشد

تذکرات اخير پاپ بنيدکت در جريان خظابه هاي هفته وار او در منزل تابستاني اش در جنوب روم صورت گرفت

وي تقاضا هاي مکرري را از اسرائيل و چريک هاي حز ب الله در هفته هاي اخير که جنگ در جنوب لبنان افزايش يافته است براي خويشتن داري منتشر ساخته است

XS
SM
MD
LG