لینک های دسترسی

حزب ديموکرات در ايالت کنتکت، ليبرمن را بعد از ۱۸ سال رد کردند


جو ليبرمن، سناتور سابقه دار مربوط حزب ديموکرات در انتخابات مقدماتي از رقيب خود که خواستار ختم جنگ در عراق بود، شکست خورده است.

مفسرين سياسي اين انتخابات را که ديروز ند لمانت، مليونر ايالت کنتکت با تعداد کم آرا برد، همه پرسي اي بر جنگ تحت رهبري ايالات متحده در عراق ميخوانند.

ليبرمن يک ديموکرات اعتدالي، که براي سه دوره يعني ۱۸ سال سناتور بود، از جانب حزب خودش بخاطر مدافعه از جنگ و طرفداري از سياست خارجي جورج بش، رئيس جمهور، مورد انتقاد قرار داشت.

لمانت، که هيچگاه يک کرسي انتخابي بسويۀ ايالت را بعهده نداشت، بنوبۀ خود ليبرمن را در مبارزات انتخاباتي متهم ميکرد که بنفع رئيس جمهور تبليغات ميکند. او مکرراً از راي دهندگان در ايالت کنتکت خواستار ميشد که به واشنگتن و ساير کشور پيام محکم ضد جنگ بفرستند.

لمانت، ديشب در بيانيۀ پيروزي خود هشدار داد که حفظ يک قواي بزرگ عساکر امريکائي در عراق يک استراتژي برنده نيست.

XS
SM
MD
LG