لینک های دسترسی

عساکر اسرائيلي چهار فلسطيني را در کرانۀ غربي و باريکۀ غزه کشتند.


شاهدان عيني فلسطيني و کارمندان طبي ميگويند عساکر اسرائيلي چهار فلسطيني را در کرانۀ غربي رود اردن و باريکۀ غزه کشتند.

آنها ميگويند عساکر اسرائيلي در تهاجم شان عليۀ تندروان فلسطيني دو نفر را در نزديک شهر غزه بقتل رسانيدند.

قبلاً در طول روز در تصادماتي که در وقت حمله بر کمپ پناهندگان بلاته در شهر نابلس در کرانۀ غربي رود اردن رخ داد عساکر اسرائيلي دو فلسطيني را کشتند. مقتولين اعضاي گروۀ تندرو لواي شهداي الاقصي بودند.

همچنان امروز در غزه صدها کارگر فلسطيني بمقابل عمارت پارلمان مظاهره نموده خواستار پرداخت معاشات شان شدند. آنها سنگ پرتاب کرده و کوشش نمودند بر عمارت حمله نمايند ولي پوليس مانع شان شد.

حکومت فلسطيني تحت رهبري حماس قادر نبوده تا معاشات تقريباً ۱۶۵ هزار کارمند دولت را بپردازد. اروپا و ايالات متحده بعد ازان پرداخت معاشات را ملتوي ساختند که گروۀ تندرو اسلامي حماس قدرت را بدست گرفت.

XS
SM
MD
LG