لینک های دسترسی

يک مرد مسلح فلسطيني بسفارت برتانيه در تل ابيب داخل شده متقاضي پناهندگي شده است.


پوليس در اسرائيل ميگويد يک مرد مسلح فلسطيني در تل ابيب از موانع امنيتي گذشته و بداخل سفارت برتانيه رفته طالب پناهندگي سياسي شده است.

وسايل نشراتي اسرائيل حاکيست که اين مرد، از شهر رام اللهء کرانۀ غربي رود اردن به محل توقف موترهاي سفارت برتانيه رفته و تهديد کرد که اگر برايش پناهندگي سياسي داده نشود، انتحار خواهد کرد.

قواي امنيتي اسرائيل در اطراف سفارت اخذ موقع کرده اند.

گزارش ها حاکيست که اين مرد ادعا ميکند که براي ادارۀ استخبارات اسرائيل مخبر بوده است.

در کرانۀ غربي رود اردن تحت اشغال اسرائيل، فلسطينيان ميگويند عساکر اسرائيلي امروز يک قوماندان لواي شهداي الاقصي را در جريان يک تبادلۀ مختصر آتش در نابلس کشتند.

در ساير اخبار، اردوي اسرائيل ميگويد عساکر خود را از حومه هاي شهر غزه خارج ميسازد.

شاهدان عيني فلسطيني ميگويند از روز شنبه باينطرف که اسرائيل بمنطقه داخل شد، در حملات هوائي و قواي توپخانۀ اسرائيل حد اقل ۱۸ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG