لینک های دسترسی

صدراعظم عراق بروز دوشنبه از ايران بازديد خواهد کرد.


حکومت عراق ميگويد که نوري المالکي ، صدراعظم عراق ، بحيث اولين مامورعراقي بروز دوشنبه از ايران بازديد خواهد کرد.

مامورين ميگويند که بازديد دو روزه او از ايران بر موضوعات امنيتي و بهبود مناسبات دوجانبه ، بين دوکشور ، متمرکز خواهد بود. قبلا در همين هفته ، بهرام صالح ، معاون صدارت عراق ، رهبري هيات رسمئ را ، براي بازديد از ايران ، جهت بهبود مناسبات اقتصادي بين اين دو کشور را بعهده داشت.

عراق و ايران در سالهاي ۱۹۸۰ که صدام حسين رهبرئ عراق را بدست داشت ، جنگهاي خونيني را براه انداخته بودند. اين دو کشور همجوار ، در سالهاي اخير سعي کرده اند تا مناسبات نزديکتري را ايجاد نمايند.

XS
SM
MD
LG