لینک های دسترسی

معذرت خواهي پاپ غضب مسلمانان را فرو ننشانيد.


معذرت خواهي پاپ بندکت بخاطر تبصره هايش در مورد اسلام، خشم تندروان اسلاميست را که ميگويند ابراز تاسف کافي نيست، فرو ننشاند.

امروز مظاهره کنندگان در کشمير پاکستان و عراق بجاده ها رفتند و در عراق احتجاج کنندگان تمثال پاپ را به آتش کشيدند. در تهران، آيت الله خامنه اي، رهبر روحاني ايران گفت تبصره هاي پاپ با آنچه او جنگ هاي صليبي غرب عليۀ اسلام خواند، مطابقت دارد.

پاپ بندکت گفت بخاطر خشم و غضبي که نقل قول او از يک امپراتور قرون وسطي روم شرقي در بيانيه اش در يک يونيورستي در آلمان، تحريک کرده عميقاً متاسف است. اين بيانيۀ رهبر کليساي رومن کاتوليک بروز يکشنبه به تعقيب يک معذرت رسمي روز شنبه توسط واتيکان، صادر گرديد.

کميسيون اروپائي تقاضا کرد که بيانيۀ پاپ بندکت سؤ تعبير نشود و واکنش بي تناسب به بيانيه را محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG