لینک های دسترسی

Breaking News

بش از جهان تقاضا کرد تا از اعتداليون در شرق ميانه پشتيباني کنند.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از رهبران جهان تقاضا کرد تا بمنظور ايجاد آنچه «جهان ماوراي دهشت افگني» خواند، از اعتداليون و اصلاح طلبان در شرق ميانه طرفداري کنند.

آقاي بش در بيانيۀ خود در جلسۀ افتتاحيۀ مجمع عمومي ملل متحد گفت جهان در يک مجادلۀ مفکوروي بين افراطيوني که از دهشت افگني استفاده ميکنند و اعتداليوني که از صلح پشتيباني مينمايند، در گير ميباشد.

آقاي بش تعهد کرد که به پشتيباني از حکومات عراق و افغانستان در مبارزات شان عليۀ دهشت افگنان،ادامه خواهد داد.

رئيس جمهور همچنان گفت ايران بايد آنچه را وي بلند پروازي جهت کسب اسلحۀ ذروي خواند، ترک کند. او گفت ايالات متحده براي حل دپلوماتيک موضوع کار ميکند و ايالات متحده مخالف يک پروگرام حقيقتاً مسالمت آميز ذروي ايران نيست.

همچنان محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران نيز امروز در مجمع عمومي ملل متحد بيانيه ايراد خواهد کرد. توقع ميرود او حق کشورش را براي داشتن تکنالوژي صلح آميز ذروي اعلام کند. ايران اين موضوع را تکذيب ميکند که آن کشور در صدد کسب اسلحۀ ذرويست.

امروز جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده موضوع ايران را با ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه مورد بحث قرار داد. آقاي بش بعد از ملاقات هشدار داد که او براي وضع تعزيرات فشار وارد خواهد کرد، مگر اينکه ايران تعلل را در مورد تقاضا جهت ختم فعاليت هاي حساس ذروي، متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG