لینک های دسترسی

اسرائيل ميگويد خروج از لبنان روز جمعه محتمل بنظر نميرسد


لوي درستيز اردوي اسرائيل ميگويد خروج عساکر از لبنان در هفتۀ جاري محتمل بنظر نميرسد و پيشگوئي هاي خود و ساير مقامات را نقض نمود.

دگر جنرال دن هلوتس توضيح نداد که چرا اين خروج چندين روز ديگر را در بر خواهد گرفت. مقامات اسرائيلي قبلاً گفته بودند هدف کشور شان آن است که تا آغاز سال جديد يهودي، يعني غروب روز جمعه خروج از لبنان را تکميل کند.

وزير دفاع اسرائيل اين موضوع را تائيد کرد که آخرين عساکر اسرائيل تا روز جمعه لبنان را ترک خواهند نمود.

امير پيريتس، وزير دفاع اسرائيل قبلاً امروز بخبرنگاران گفته بود اميدوار است در انسجام با اردوي لبنان و قواي بين المللي در جنوب لبنان کدام تاخيري در آخرين دقايق بوجود نيايد.

طي چند هفتۀ اخير، عساکر از چندين کشور اروپائي به جنوب لبنان مواصلت کرده تا در سرحد لبنان و اسرائيل گزمه کنند و از حملات حزب الله بران دولت يهودي جلوگيري نمايند.

XS
SM
MD
LG