لینک های دسترسی

کرزي حملۀ انتحاري اخير را که باعث قتل ۱۲ نفر شد، محکوم کرده است.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان يک حملۀ انتحاري در خارج وزارت داخله را که باعث قتل ۱۲ نفر شد، محکوم کرده است.

حمله کننده مواد منفجره اي را که به بدن خود چسپانده بود صبح روز شنبه در وقت حاضري مامورين وزارت داخله منفجر ساخت. دران انفجار بيش از ۴۰ نفر مجروح شدند.

شاهدان عيني ميگويند پوليس بحمله کننده امر توقف داد زيرا حرکاتش مظنون بسر ميرسيد. آنها ميگويند بعد از امر توقف پوليس، او بسوي اجتماع مردم دويده و خود را منفجر ساخت.

چندين دکان دران حوالي تخريب گرديد.

آقاي کرزي از جامعۀ بين المللي خواستار شد تا به افغانستان در مساعي جهت مسدود ساختن پناه گاه هايي کمک کند که افراطيون را تربيه و تمويل ميکند.

او بروز شنبه بخبرنگاران گفت پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در هفتۀ گذشته تعهد کرد که تندروان اسلاميست را در کشورش سرکوب کند.

XS
SM
MD
LG