لینک های دسترسی

کورياي شمالي سوگند ياد کرده که آزمايشات ذروي را براه اندازد.


وزارت خارجۀ کورياي شمالي ميگويد آن کشور بمنظور تقويۀ نيروهاي دفاعي عليۀ آنچه خصومت ايالات متحده ميخواند، آزمايشات ذروي را براه مياندازد.

جان بولتن، سفير ايالات متحده در ملل متحد، در پاسخ به اعلاميۀ کورياي شمالي گفت اين موضوع را در شوراي امنيت مطرح خواهد کرد. بولتن گفت او معتقد است که اقدامات جدي ماوراي صدور بيانات لازميست. او اين وضع را آزمايشي براي شوراي امنيت خواند.

کورياي جنوبي در پاسخ به اعلاميۀ امروزي کورياي شمالي گفت که سطح امنيت و آمادگي خود را تقويه نموده است. وزارت هاي خارجۀ جاپان و برتانيه اين اعلاميه را محکوم کرده گفتند چنين آزمايشي بعواقب جدي منجر خواهد شد.

اما وزارت خارجۀ روسيه در مورد اين تهديد اظهار شک و ترديد نموده ميگويد کورياي شمالي در گذشته نيز ادعاهاي مشابهي نموده است. ماسکو گفت اين تهديدها تثبيت نگرديده است.

آژانس خبرگزاري رسمي کوريا ميگويد اين آزمايش ذروي در آينده براه خواهد افتاد. آژانس تاريخ مشخصي را نداده است.

XS
SM
MD
LG