لینک های دسترسی

رايس بطور غيرمترقبه از عراق ديدن کرد.


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده به عراق مسافرت کرده تا از احزاب سياسي آن کشور تقاضا نمايد اختلافات شان را حل و فصل کرده و خونريزي هاي فرقوي و مذهبي روزافزون را ريشه کن کنند.

رايس در راۀ بغداد در داخل طياره بخبرنگاران گفت رهبران عراق براي مباحثات بي پايان روي موضوعاتي که آنها را جدا ميسازد وقت ندارند و وضع امنيتي کنوني آنها قابل تحمل نميباشد.

رايس با نوري المالکي، صدراعظم عراق و ساير رهبران سياسي آن کشور مذاکره ميکند. او بعد از دور اول مذاکرات با نوري المالکي گفت که ايالات متحده يک دوست متعهد عراق است.

رايس بيک سفر شرق ميانه مشغول است.

اين بازديد غير مترقبۀ او از عراق در وقتي صورت ميگيرد که خشونت در عراق رو بافزايش ميباشد طي چهار روز گذشته بيش از ۲۰ عسکر امريکائي کشته شدند.

يک نطاق قواي نظامي ياالات متحده بروز چهارشنبه گفت که تعداد بم گزاري در بغداد چه بم هاي منفجر شده و چه بم هاي خنثي شده نسبت بهر وقت ديگر در طول جنگ در هفتۀ گذشته بيشتر بود.

قبلاً در طول روز، قواي نظامي ايالات متحده گفت محتمل بنظر نميرسد که رهبر القاعده در عراق در جملۀ چند تندروي بوده باشد که در يک حملۀ تازه در ولايت الانبار کشته شدند.

XS
SM
MD
LG