لینک های دسترسی

Breaking News

جاپان و ايالات متحده مساعي را جهت مانع شدن آزمايشات ذروي کورياي شمالي، شتديد کرده اند.


جاپان و ايالات متحده مساعي را جهت مانع شدن کورياي شمالي از اجراي آزمايشات ذروي، تشديد ميکند.

يسوهيسا شيوزاکي، رئيس دارلانشاي کابينۀ جاپان گفت شوراي امنيت ملل متحد در راۀ ارسال يک پيام قوي به کورياي شمالي کار ميکند. پيونگ يانگ بروز سه شنبه گفت بمنظور تقويۀ نيروهاي دفاعي خود در يک تاريخ نامعين يک آلۀ ذروي را آزمايش خواهد کرد.

کرستوفر هل، معين وزارت خراجۀ ايالات متحده و نمايندۀ ارشد واشنگتن به کورياي شمالي امروز طي مصاحبه اي گفت که به کورياي شمالي از طريق مجراهاي دپلوماتيک گفته است که آزمايش ذروي بک مفکورۀ خيلي بد است.

سرگي لڤروف، وزير خارجۀ روسيه امروز در ماسکو بخبرنگاران گفت که ماسکو بمنظور خنثي ساختن اوضاع با کورياي شمالي مذاکرات مستقيم را براه مياندازد. لڤروف ميگويد روسيه از کورياي شمالي تقاضا ميکند تا اقداماتي را روي دست نگيرد که وضع را خرابتر سازد.

در عين زمان، گزارش هاي وسايل نشراتي جاپان حاکيست که يک طيارۀ نظامي ايالات متحده که قابليت کشف تشعشعات ذروي را دارد، پايگاۀ هوائي اوکيناوا را امروز بقصد شبۀ جزيرۀ کوريا ترک کرد.
XS
SM
MD
LG