لینک های دسترسی

Breaking News

کشورهاي مختلف جهان ادعاهاي آزمايش ذروي کورياي شمالي را محکوم کردند.


کشورها در سراسر جهان آزمايشات ذروي زيرزميني مشهود کورياي شمالي را تقبيح کرده اند.

جورج بش، رئيس جمهور ميگويد هرنوع آزمايش توسط پيونگ يانگ تهديدي بصلح و امنيت جهان ميباشد. او ميگويد با رهبران چين، کورياي جنوبي، روسيه و جاپان صحبت کرده و همه موافقند که اين اقدام گزارش داده شده قابل قبول نبوده و سزاوار يک پاسخ فوري توسط شوراي امنيت ملل متحد است.

آقاي بش همچنان ميگويد اگر پيونگ يانگ اسلحه و يا مواد ذروي را بکس ديگري انتقال بدهد مسؤليت کامل عواقب آنرا بدوش خواهد داشت.

او علاوه کرد ايالات متحده بتعهدات امنيتي خود جهت حفاظت از کورياي جنوبي و جاپان پايدار ميباشد.

حکومت چين اين آزمايش مشهود را بيباکانه خوانده از پيونگ يانگ تقاضا کرد تا بمذاکرات به بن بست رسيدۀ شش جانبه روي خلع سلاح بازگردد.

چين يکي از چند متحد معدود کورياي شمالي بوده و در گذشته بتهديدات ذروي همسايۀ خود با لحن سنجيده شده اي جواب گفته است.

مقامات کورياي جنوبي گفتند باين آزمايش، باساس موقف سيول که يک کورياي شمالي مجهز به اسلحۀ ذروي قابل قبول نيست، عکس العمل جدي نشان خواهد داد.

XS
SM
MD
LG