لینک های دسترسی

بش عواقب جدي را براي کورياي شمالي وعده داد.


جورج بش ، رئيس جمهور ميگويد کورياي شمالي بخاطر آزمايشات مشهود ذروي اش با عواقب جدي مواجه خواهد شد.

آقاي بش بخبرنگاران گفت ايالات متحده هنوز هم بمنظور تائيد ادعاي روز دوشنبۀ کورياي شمالي مبني بر آزمايش اسلحۀ ذروي اش ، کار ميکند ، ولي اين ادعا بذات خود تهديد بصلح و امنيت بين المللي است.

رئيس جمهور همچنان گفت ايالات متحده به دپلوماسي جهت حل و فصل اين موضوع متعهد است ولي واشنگتن همکاري دفاعي را افزايش داده و روي سپر دفاع راکت بالستيک با متحدين در منطقه همکاري خواهد کرد.

جورج بش ، رئيس جمهور همچنان مذاکرات مستقيم بين واشنگتن و پيونگ يانگ را جهت خنثي ساختن اوضاع رد کرد. او گفت مذاکرات ذات البيني در گذشته کارگر نيفتاده است.

قبلاً کوفي انان سرمنشي ملل متحد که مدت خدمتش در آخر سال ختم ميشود بمنظور کمک در خنثي ساختن آنچه او اوضاع فوق العاده مشکل خواند، خواستار مذاکرات مستقيم گرديد.

XS
SM
MD
LG