لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي سري لانکا براي دومين روز متواتر بر مناطق شورشيان حملات هوائي را نجام داد.


قواي نظامي سري لانکا ميگويد طيارات جت قواي هوائي، کلينوچي سنگر مستحکم شورشيان تامل را مورد حمله قرار داده حد اقل پنج نفر را کشته است.

اين حملات هوائي امروزي دومين بار طي دو روز بعد از ناکامي مذاکرات صلح ژنيو بين شورشيان و حکومت سري لانکا بود.

قبلاً در طول روز، مقامات گفتند زدوخورد بين عساکر حکومتي و شورشيان تامل در يک موضع امنيتي در شبۀ جزيرۀ جفنا باعث قتل يک عسکر و جراحات دو تن ديگر شد.

کوششي براي آغاز مجدد مذاکرات بين حکومت و شورشيان بعد ازان بروز يکشنبه در ژنيو ناکام شد که حکومت گفت شاهراۀ عمده بين جفنا و بقيۀ آن جزيره را باز نخواهد کرد. مقامات حکومتي متعاقباً گفتند مايل اند شاهراه را باز کنند ولي صرف در صورتي که شورشيان تامل حملات شان را متوقف سازند.

مذاکرات بدون تعيين تاريخي براي دور آينده، متوقف گرديد.

XS
SM
MD
LG