لینک های دسترسی

Breaking News

بم کنار جاده  در وزيرستان جنوبي ۹ نفر را کشت.


يک بم کنار جاده که توسط تندروان مظنون تعبيه شده بود، يک رهبر قبايلي طرفدار حکومت پاکستان و هشت تن ديگر را در نزديک سرحد افغانستان بقتل رسانيده است.

مقامات ميگويند قربانيان اين بم گزاري در داخل موتري سفر ميکردند که در نزديک شهرک شکي در منطقۀ قبايلي وزيرستان جنوبي بر يک بم کنار جاده اصابت کرد. آنها ميگويند چهار نفر ديگر مجروح شدند.

ملک خان جان، رهبر قبايلي طرفدار حکومت از عمليات پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان جهت اخراج تندروان خارجي از منطقه پشتيباني ميکرد.

تندروان عموماً افراد قبايلي طرفدار حکومت را دران منطقۀ صعب العبور که تندروان طرفدار طالبان دران پنهان ميشوند، هدف قرار ميدهند.

اردوي پاکستان تندروان القاعده و طالب را هدف قرار داده که به تعقيب سقوط طالبان در افغانستان مخفيانه به آن کشور داخل ميشوند

XS
SM
MD
LG