لینک های دسترسی

Breaking News

چين و پاکستان موافقتنامۀ تجارت آزاد را امضا کردند.


پاکستان و چين بمنظور ازدياد تجارت بين دو متحد، يک موافقتنامۀ پنج سالۀ تجارت آزاد را امضا کردند.

اين توافق امروز در در جريان ملاقات بين هوجينتاو، رئيس جمهور چين و پرويز مشرف، همقطار پاکستاني اش امضا شد.

مقامات دو کشور ميگويند اين پيمان جديد ممکن تجارت بين چين و پاکستان را به پيمانۀ چندين مليارد دالر بلند ببرد.

آقاي هو در جريان مذاکرات همچنان پشتيباني سياسي و اقتصادي، بشمول ادامۀ کمک در رشتۀ توليد انرژي ذروي و يک نقش سازنده در بهبود روابط بين پاکستان و هند را تعهد نمود.

اين دو کشور همچنان همکاري ديرينۀ شان را در رشتۀ تکنالوژي نظامي توسعه ميدهند. انتظار ميرود پاکستان همچنان طيارات هشدار قبلي را از چين خريداري کند.

بروز شنبه، آقاي هو بسوي شهر شرقي لاهور ميرود تا با رهبران تجارت و صنايع ملاقات کند. او بروز پنجشنبه به تعقيب بازديد از هند به اسلام آباد وارد شد.

XS
SM
MD
LG