لینک های دسترسی

Breaking News

خوش بيني در مورد آيندۀ افغانستان کاهش يافته است.


يک سروي جديد آراي عامه در افغانستان نشان ميدهد که با تشديد شورش تندروان طالب دران کشور، خوش بيني مردم در مورد آينده کاهش يافته است.

يک سروي توسط BBC و شبکۀ خبري ABC ايالات متحده از تقريباً يک هزار نفر در سراسر افغانستان نظر پرسي نمود.

فيصدي کساني که فکر ميکنند افغانستان بمسير درستي روان است از ۷۷٪ در سال گذشته به ۵۵٪ کاهش يافته است.

صرف ۴۰٪ ساکنين ولايات قندهار و هلمند در مورد آينده خوش بيني نشان دادند. اين ولايات صحنۀ جنگ هاي شديد بين تندروان طالب و قواي ناتو بوده است.

اما اين نظر پرسي همچنان نشان ميدهد که اکثريت افغان ها در مورد آيندۀ کشور شان مطمئن هستند و از حکومت افغانستان پشتيباني کرده و از قواي تحت رهبري ايالات متحده که طالبان را از قدرت برانداخت حمايت ميکنند.

XS
SM
MD
LG