لینک های دسترسی

جسد پينوشي قبل از تدفين روز سه شنبه در اکادمي نظامي سانتياگو گذاشته شده است.


جسد اگوستو پينوشي، ديکتاتور سابق چلي در آمادگي براي مراسم نظامي تدفين روز سه شنبه در اکادمي نظامي سانتياگو گذاشته شده است.

حکومت چلي گفت براي پينوشي مراسم دولتي تدفين را برپا نخواهد کرد و بخاطر مرگ او روز سوگواري را اعلام نخواهد نمود. پينوشي ديروز بعمر ۹۱ سالگي پدرود حيات گفت.

مرگ اين جنرال شور وشادي مخالفينش را سبب گرديد. هزاران نفر بروز يکشنبه در جاده ها بشادي و سرور پرداختند. امروز در هسپانيه دختر سلڤادور آينده، مردي که نظاميون پينوشي در سال ۱۹۷۳ عزل کردند، گفت مرگ آقاي پينوشي جستجو براي عدالت را براي مصيبت رسيدگان رژيم او نبايد متوقف سازد.

جنرال پينوشي بدون اينکه بارابطه به اتهامات بيشمار عليۀ او، چون قتل، ناپديد شدن ها و شکنجه، محاکمه شود، چشم از جهان پوشيد.

XS
SM
MD
LG