لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل کنفرانس قتل دستۀ جمعه يهوديان موسوم به هالوکاست را توسط ايران محکوم کرد.


اسرائيل کنفرانس در مورد هالوکاست، يعني قتل دسته جمعي يهوديان در جنگ جهاني دوم در آلمان را که توسط ايران داير شده محکوم کرده است.

ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل اين کنفرانس را مشمئز کننده خوانده گفت نمايانگر عمق نفرت حکومت ايران است.

منوچهر متکي، وزير خارجۀ ايران امروز در مراسم افتتاح کنفرانس دو روزه گفت هدف اين کنفرانس تائيد و يا ترديد هالوکاست نه بلکه فرصتي براي مناظره روي آن است.

بعضي از کشورها اروپائي تکذيب هالوکاست را جرم خوانده اند.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران کنفرانس را افتتاح نمود. او گفت قتل شش مليون يهود توسط حکومت نازي آلمان يک «افسانه» است و اسرائيل بايد از نقشۀ جهان محو گردد.

آلمان و ايالات متحده در جملۀ کشورهائيست که اين کنفرانس را محکوم کرده اند.
XS
SM
MD
LG