لینک های دسترسی

Breaking News

مامور هلال احمر: معامله با عساکر امريکائي مشکل عمده در عراق است.


يک مقام ارشد هلال احمر عراق ميگويد معامله با قواي ايالات متحده مشکل عمدۀ ادارۀ او در عراق است.

جمال الکربولي، معاون هلال احمر عراق ميگويد عساکر امريکائي اخيراً در فلوجه رضاکاران و مامورين هلال احمر را براي بيش از دو ساعت توقيف کرده و متعاقباً موتر و عمارت آن اداره را طعمۀ حريق ساختند.

الکربولي امروز در ژنيو صحبت ميکرد. او جهت بحث روي تمويل اداره اش در ژنيو بود.

او عساکر ايالات متحده را به حمله بر دفاتر هلال احمر در بغداد متهم کرده گفت کارگران آن اداره در قسمت گذشتن از موانع مشکلات دارند.

او گفت موترها و عمارات هلال احمر واضحاً علامه گزاري شده است.

الکربولي بعضي مشکلات با شورشيان را نيز اذعان کرد ولي گفت عراقي ها عموماً بيطرفي گروۀ مربوط او را درک ميکنند.

قواي نظامي ايالات متحده تا بحال در زمينه تبصره نکرده است.

XS
SM
MD
LG