لینک های دسترسی

يک فلم مستند حاکيست که قواي نخبۀ فرانسوي دوبار بن لادن را در تيررس داشته است.


يک فلم مستند فرانسوي ميگويد قواي خاص فرانسه در افغانستان سه سال قبل، دوبار اسامه بن لادن را در تيررس خود داشت ولي نتوانست از قوماندان هاي ايالات متحده اجازۀ قتل او را بدست آورند.

اين ادعاها در گزارشي تحت عنوان «بن لادن: ناکامي يک تعقيب» گنجانيده شده است. درين فلم مستند از يک عسکر فرانسوي نقل قول ميشود که رهبر القاعده را در سال ۲۰۰۳ و شش ماه بعد در سال ۲۰۰۴ در تيررس و دوربين تفنگ خود داشت.

مقامات نظامي فرانسه در مورد مؤثق بودن اين گزارش ها اظهار شک و ترديد کرده اند. يک سخنگوي وزارت دفاع فرانسه ميگويد اين ادعا اساس مؤثقي ندارد.

آژانس اسوشيتد پرس از قول سخنگوي نظامي ايالات متحده گزارش ميدهد که براديوي فرانسه گفته آخرين باري که ايالات متحده از محل بودوباش بن لادن اطلاع داشت سال ۲۰۰۱ در منطقۀ سرحدي توره بوره بين افغانستان و پاکستان بود.

XS
SM
MD
LG