لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر اندونيزيا مصيبت زدگان سيلاب و آب خيزي را انتقال ميدهند.


عساکر و عملۀ نجات اندونيزيائي کوشش ميکنند هزاران نفري را که بخاطر سيلاب و آب خيزي در جزيرۀ سوماترا گير مانده اند، نجات بدهند.

از روز جمعه باينطرف، آب خيزي هاي ناشي از باران شديد، دهکده ها را در ولايات آچه و سوماتراي شمالي زير آب کرده، بيش از ۸۰ نفر را هلاک ساخته و ۱۱۰ هزار نفر را مجبور ساخته از منازل شان فرار کنند.

تلفات شامل حد اقل ۱۹ نفري ميشود که بخاطر لغزش زمين در منطقۀ موارا سپونگي در سوماتراي شمالي مدفون گرديدند. هفتۀ گذشته يک زلزلۀ مهلک اين منطقه را تکان داد و مردم به خانه هاي شان بازميگشتند که لغزش زمين صورت گرفت.

قواي نظامي اندونيزيا خيمه، مواد غذائي و ساير تدارکات را بوسيلۀ هليکوپتر و از طريق بحر ميفرستد زيرا سيلاب راه ها و پل ها را تخريب کرده است.

در جنوب ماليزيا، مقامات بساکنين محل آب خيزي هشدار ميدهند که مواظب تمساح هائي باشند که بخاطر آب خيزي از يک مزرعه در جوهور فرار کرده اند.

XS
SM
MD
LG