لینک های دسترسی

Breaking News

مسافرت صدراعظم جرمني به روسيه


انگيلا مرکل صدراعظم جرمني امروز جهت مذاکره با ولاديميير پوتين رئيس جمهور روسيه ، که انتظار مي رود بر تشويش اروپائي ها از رهگذر امنيت صدور انرجي به اروپا و شرق ميانه متمرکز خواهد بود، از روسيه بازديد مي کند .


جرمني در حال حاضررياست نوبتي دوراني اتحاديه اورپائي را دست دارد .


انتظار ميرود مرکل با پوتين نگراني ها ازبابت تعلق و وابستگي اروپا را به نفت و گاز طبيعي روسيه مورد بحث قرار بدهد .
معاون رئيس جمهور پوتين و انگيلا مرکل صدراعظم جرمني نيز در نظردارند بر عمله صلح شرق مانه و پروگرام زروي ايران بحث و مذاکره کنند .


همچنان انتظار ميرود خانم مرکل سعي کند ولاديمير پوتين را متقاعد به رفع ممانعتت بر واردات گوشت از پولند به روسيه سازد که تا کنون موجب توقف سير پيشرفت يک موافقه نامه تجارتي بين اتحاديه اورپائي و روسيه شده است .


XS
SM
MD
LG