لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران نفر درمراسم تشييع جنازۀ ژورناليست ارمني ترکيه اشتراک کردند.


هزاران تن از سوگواران در مراسم تشييع جنازۀ هرانت دينک، ژورناليست ارمني ترکيه اشتراک کردند.

بعضي از سوگواران در مراسم امروزي لوحه هائي را حمل ميکردند که دران نوشته شده بود: "ما همه هرانت دينک هستيم." و "ما همه ارمني هستيم."

دينک، مدير هفته نامۀ اگوس که بلسان هاي ارمني و ترکي نشر ميشود، بروز جمعه در خارج دفترش بضرب گلوله بقتل رسيد.

مدعي العموماني که در مورد قتل او تحقيقات ميکنند ميگويند يک پسر نوجوان بقتل او اعتراف کرده است. روزنامه هاي محلي از قول اوگو سمست ۱۷ ساله گزارش داده اند که او دينک را بخاطري بقتل رسانيد که احساس ميکرد به ترکيه توهين کرده است.

حد اقل شش تن ديگر بارابطه باين قتل توقيف شده اند.

رجب طيب اردوغان، صدراعظم ترکيه قتل دينک را محکوم کرده و سوگند ياد نموده که کساني را که مسؤل آن اند بعدالت خواهد کشانيد.

دينک در ترکيه جنجال برانگيخته بود. او با استفاده از کلمۀ نسل کشي بارابطه به قتل دسته جمعي ارمني ها در زمان امپراتوري عثماني در اوائل قرن ۲۰ بسياري از مليت پرستان ترکيه را خشمگين ساخته بود.

XS
SM
MD
LG